Corporate Security baas CBR was eerder in beeld tijdens conflict Rijlezz

Bij de stukken die rijschoolhouder Kamps bij onze redactie bezorgde troffen wij een schrijven aan van examenmanager Mark Keijsers van het CBR waarin deze Kamps uitnodigd voor een bespreking in Deventer, omdat er in Enschede geen geschikte ruimte zou zijn voor overleg.

Bij dat gesprek zou de manager Corporate Security (CSO) van het CBR aanwezig zijn. Kamps had een ander voorstel, maar kreeg daar nooit een reactie meer op. Volgens Kamps omdat hij zich zou laten ondersteunen door twee juristen; die het CBR duo zouden uitleggen dat er in Nederland vrijheid van meningsuiting én persvrijheid is.

Volgens Kamps is het natuurlijk geen toeval dat dezelfde manager CSO nu snel, snel de strafmaatregel doorzet. “Vergeldingsdrang” noemt Kamps het.

“Die mail vanuit het CBR toont aan hoe slecht het gesteld is met de interne handhaving van het Corona protocol. Het CBR reageert pas drie weken later op een melding dat er een examinator opzichtig handen schud. Die melding heb ik op 30 september zorgvuldig en na overleg met iemand van het CBR in Enschede gemaakt bij de juiste persoon; Mark Keijsers de examenmanager. Mark was, informeel, vanuit CBR Enschede al op de hoogte wie het betrof, omdat het een daar bekende complotdenkster/vaccinatieweigeraar is. Dat heb ik heb in eerste instantie niet verteld, om het niet persoonlijk te maken. Op 17 oktober, bijna 3 weken later, heb ik die naam wel genoemd. Ik maakte mij zorgen over de leerlingen die soms tot drie keer toe een handje kregen….

Kennelijk vind het CBR besmettingsgevaar voor eigen personeel het enige wat belangrijk is in deze fase tussen Corona golf 3 en 4.” aldus Kamps. Schokkend!”

De manager CSO is overigens degene die Kamps gisteren informeerde over het definitieve besluit dat zonder wederhoor, vanwege spoedeisendheid, de strafmaatregel tegen hem definitief is.

mail Mark Keijsers

Kamps reageerde per ommegaande op bovenstaande mail en stelde een overleg in Hotel van der Valk in Enschede voor. In zijn geval zouden dan ook twee juristen aanschuiven.

GERELATEERD

CBR Meest gelezen Praktijkexamen B Rijbewijs Rijscholen Uit het land

‘Koepel Rijopleiding en Verkeersveiligheid (KRV) en het CBR spelen een spelletje met de consument’

Vandaag maakt het CBR bekend dat de op 1 september ingestelde maatregel om kandidaten die twee keer zijn gezakt voor het rijbewijs te straffen met een wachttijd van 15 weken vanaf 1 december wordt versoepeld naar 10 weken. Daartoe zou het CBR hebben besloten na een interne evaluatie én gesprekken met de pas deze zomer […]

lees meer
CBR Meest gelezen Onderzoek Uit het land

CBR compleet losgeslagen…

Het CBR is volledig losgeslagen van de realiteit. Ontspoord. Al meer dan vijf jaar staat het zelfstandig bestuursorgaan ‘onder toezicht’ van de Tweede Kamer, wordt het beschuldigd van het duperen van honderdduizenden jonge mensen, zijn er onvoldoende examinatoren en zijn de wachttijden voor een praktijkexamen B structureel twee keer langer dan de wettelijke norm. Toch […]

lees meer
Meest gelezen Onderzoek Uit het land

Waarom onderzoekt politie de ‘internet fraude’ vanuit het CBR niet?

Zijn de oneerlijke handelspraktijken vanuit het CBR, waar sinds vorig jaar melding van wordt gemaakt door een klokkenluider, anders dan internetfraude? Dat is de grote vraag die onderzoekers naar de oneerlijke handelspraktijken zich nu al bijna een jaar stellen. Politie, Openbaar Ministerie zouden zichzelf eens achter de oren moeten krabben of ze ‘internetfraude’ vanuit het […]

lees meer