CBR Meest gelezen Onderzoek Praktijkexamen B Rijbewijs Rijscholen

Needse kandidaten vormen extra bewijs ACM!

Vier Needse leerlingen zijn volgens klokkenluider Henrie Kamps het levende bewijs hoe oneerlijk de handelspraktijken van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn. Alle vier zijn ze aantoonbaar benadeeld door het CBR en vormen ze een belangrijk onderdeel van extra bewijsvoering in het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt naar oneerlijke handelspraktijken van het CBR. ‘Je […]

lees meer
CBR Meest gelezen Praktijkexamen B

Tellingen bij CBR bevestigen: falende overheid!

Steekproefsgewijs worden op meerdere CBR locaties deze maand tellingen gehouden van het werkelijke aantal praktijkexamens tijdens specifieke tijdsblokken. Belangrijkste reden daarvoor is dat deze steekproeven deel moeten uitmaken in de bewijsvoering bij juridische procedures tegen het CBR. Het betreft een massaclaim voor de vele (tientallen) miljoenen waarvoor jongeren in de periode 2020, 2021 en 2022 […]

lees meer
CBR Meest gelezen Praktijkexamen B Rijbewijs Rijscholen Uit het land

‘Koepel Rijopleiding en Verkeersveiligheid (KRV) en het CBR spelen een spelletje met de consument’

Vandaag maakt het CBR bekend dat de op 1 september ingestelde maatregel om kandidaten die twee keer zijn gezakt voor het rijbewijs te straffen met een wachttijd van 15 weken vanaf 1 december wordt versoepeld naar 10 weken. Daartoe zou het CBR hebben besloten na een interne evaluatie én gesprekken met de pas deze zomer […]

lees meer
CBR Meest gelezen Onderzoek Praktijkexamen B

Weekgemiddelde: 7 praktijkexamens in plaats van 12!

Uit een telling blijkt dat op de Enschedese CBR locatie vorige week in plaats van de gebruikelijke 12 examens er gemiddeld maar 7 examinatoren onderweg waren in een personenauto. Het onderzoek, dat op meerdere CBR locaties in het land gaat plaatsvinden, geeft een ontluisterend inkijkje hoe het CBR afschaalt in plaats van de capaciteit, zoals […]

lees meer
Rijbewijs

Beschikbare examenplekken B-rijbewijs blijven leeg…

Bij verschillende CBR examencentra zijn de afgelopen weken niet-aangekondigde tellingen gedaan door onderzoekers om uit te zoeken of het echt zo druk is als CBR directeur Alexander Pechtold telkens meld in de media. De eerste resultaten van het onderzoek zijn onthutsend. De CBR directeur staat al langer bekend als iemand die niet de waarheid verteld. […]

lees meer
CBR Meest gelezen Onderzoek Uit het land

CBR compleet losgeslagen…

Het CBR is volledig losgeslagen van de realiteit. Ontspoord. Al meer dan vijf jaar staat het zelfstandig bestuursorgaan ‘onder toezicht’ van de Tweede Kamer, wordt het beschuldigd van het duperen van honderdduizenden jonge mensen, zijn er onvoldoende examinatoren en zijn de wachttijden voor een praktijkexamen B structureel twee keer langer dan de wettelijke norm. Toch […]

lees meer
Meest gelezen Onderzoek Uit het land

Waarom onderzoekt politie de ‘internet fraude’ vanuit het CBR niet?

Zijn de oneerlijke handelspraktijken vanuit het CBR, waar sinds vorig jaar melding van wordt gemaakt door een klokkenluider, anders dan internetfraude? Dat is de grote vraag die onderzoekers naar de oneerlijke handelspraktijken zich nu al bijna een jaar stellen. Politie, Openbaar Ministerie zouden zichzelf eens achter de oren moeten krabben of ze ‘internetfraude’ vanuit het […]

lees meer
Rijbewijs

Enquete CBR; oppassen!!

Het CBR organiseert een niet-onafhankelijk onderzoek onder oud-kandidaten met de vraag of zij de aanwezigheid van de eigen instructeur wel of niet wenselijk of prettig vonden. Wij denken dat je niet mee moeten werken aan deze enquete, omdat er een grote kans bestaat dat het CBR niet eerlijk omgaat met de onderzoeksresultaten. CBR betaald het […]

lees meer
Rijbewijs

15-weken wachten maatregel is onwettig!

Vanaf 1 september moet je als je voor de tweede keer zakt voor het praktijkexamen minimaal 15 weken wachten. Dat raakt veel leerlingen enorm in de portemonnee. Maar volgens ons is deze maatregel volstrekt onwettig. In de wet staat beschreven wat de maximale wachttijd mag zijn; en dat is zeker geen 15 weken. In de […]

lees meer
CBR Meest gelezen Rijbewijs

Rijopleiding te duur in Nederland!

Vanaf 1 januari 2023 start de publiekscampagne ‘Crizizz’ waarin jongeren worden geïnformeerd over de oneerlijke handelspraktijken van het CBR. Via rijscholen worden jongeren opgeroepen om zich te verzetten tegen de hoge kosten die men moet betalen door het verdienmodel dat het CBR heeft ontwikkeld in de rijschoolwereld. Nederlandse jongeren betalen volgens het CBR (2021) gemiddeld […]

lees meer